Fortbildning

Vi har tagit fram en ny Storyline som heter Parken för att hjälpa lärare att hantera kursplanerna i no och teknik. Nu har vi även utvecklat en tvådagarsutbildning som vi ger ute i kommuner och på skolor.

Under två dagar får deltagarna pröva arbetssättet Storyline utifrån ett nyskrivet material för att hantera stora delar av det centrala innehållet i no och teknik för år 1-3 på ett sätt som övar elevernas förmågor. Lärarna kommer efter avslutad kurs känna en större säkerhet i vad som står i kursplanerna, hur de ska hantera de ämnesspecifika begreppen och hur de ska få eleverna aktiva för att utveckla sina förmågor.

Förutom att arbeta med de ämnesspecifika förmågorna och stora delar av det centrala innehållet i no och teknik får deltagarna också pröva på ett arbetssätt som främjar entreprenörskap och integrerar värdegrundsfrågor. Fler ämnen såsom svenska och matematik integreras och generella metoder för kreativ undervisning prövas. Under utbildningen kommer deltagarna att få arbeta med självbedömning, kamratbedömning och andra typer av formativ bedömning. Lärare som undervisar i årskurs 4-6 kommer att ha stor nytta av utbildningen.
Frågor vi arbetar med under dagarna:
  • Hur kan vi undervisa för att eleverna ska få utveckla de förmågor som kursplanerna föreskriver?
  • Hur får vi den formativa bedömningen att främja elevernas lärande?
  • Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågorna på ett stimulerande sätt?
  • Hur formar vi en undervisning som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära och främjar entreprenörskap?
  • Hur får vi arbetet i grupp att fungera?

Vi arbetar förebildligt och prövar övningar som lärarna senare kan genomföra med sina elever. Arbetet blir tydligt och konkret och ger lärarna många redskap som de kan använda även utanför storylinearbetet. 

Lärarna får efter avslutad utbildning häftet Parken – en Storyline i no och teknik som innehåller en heltäckande planeringsmatris, genomgång av vilka mål och vilket centralt innehåll som hanteras i Storylinen samt steg för steg beskrivningar på hur varje ämnesmoment kan läggas upp. Materialet gör det enkelt att starta med eleverna och ger lärarna en trygghet under hela arbetet. Exempel på storylines för årskurs 4-6 kommer också att finnas tillgängligt och visas.
Utbildningen leds av Ylva Lundin med mångårig erfarenhet av storylinearbete. Ylva Lundin är pedagogisk konsult med uppdrag för bland annat Skolverket. Hon har varit med och utvecklat och genomfört PIM och även haft uppdrag i Skolverkets NOT-projekt. Ylva Lundin är en av de svenska representanterna i det internationella Storylinenätverket Storyline International.
Det är rektorns ansvar ”att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet” står det i LGR11. Den här utbildningen kan vara en hjälp i ditt arbete med detta. Storyline är ett ämnesövergripande arbetssätt och ett förhållningssätt till elever och inlärning. Typiskt för Storyline är att undervisningen sker i form av en berättelse som elever och lärare skapar i klassrummet. Under en Storyline startar man i elevernas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i helklass.

Utbildningen genomförs i era lokaler för upp till 30 pedagoger under två dagar. Kostnad 25 000 + moms, resa och eventuellt logi. Då ingår förberedelsearbete, allt material, dokumentation och häftet Parken – en Storyline i no och teknik till alla deltagare.

Utskriftsvänlig version av Storyline med fokus på NOT i årskurs 1-3