Föreläsningar

Vill ni ha en introduktion till Storyline på en konferens eller som en förläsning i något speciellt sammanhang så kan vi hjälpa er med det. Nedan finner ni exempel på föreläsningar som vi hållit i olika sammanhang. Känner ni att ni vill att vi inriktar föreläsningen på något annat så hör av er så får vi diskutera vidare.

Att lyckas med Lgr11 med hjälp av Storyline
Lgr11:s fokus på förmågor ställer stora krav på undervisningen. Eleverna behöver försättas i situationer där de får öva sina ämnesspecifika förmågor på olika sätt. Under en storyline finns rika möjligheter att variera arbetet och låta eleverna arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass under strukturerade former. Vi ger exempel från låg, mellan och högstadiet utifrån era önskemål.
IT i en kreativ kontext med hjälp av Storyline
Hur kan man integrera IT i undervisningen så det bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse? Vi ger exempel och diskuterar meningsfull IT-användning i ett sammanhang där eleverna är delaktiga och skapar en berättelse tillsammans med lärarna.
Aktivera och engagera föräldrar med hjälp av Storyline
Hur skapar vi föräldramöte där föräldrarna lär känna varandra och har roligt samtidigt som de diskuterar viktiga saker? Vi berättar hur ni med hjälp av Storyline kan skapa ett annorlunda föräldramöte där föräldrarna sporras att dela med sig av sina tankar kring barnuppfostran, läggtider, läxläsning och andra viktiga frågor.

Skolutveckling med hjälp av Storyline
Hur får vi lärare som arbetat länge på en skola att våga tänka i nya banor för att utveckla skolan? Vi berättar hur man kan använda sig av Storyline i kollegiet under en studiedag för att fokusera på skolutveckling och förändring.

För förfrågningar kontakta info@storyline.se